Pakiety usług

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynkowym i oczekiwaniom Klientów stworzyliśmy nowatorski i powszechnie
dostępny System Ochrony Prawnej przeznaczony zarówno dla szeroko rozumianego biznesu jak i osób fizycznych.
Zabezpiecz dla siebie stały i płynny dostęp do pomocy naszych prawników. Bezpieczeństwo Twojej rodziny i przedsiębiorstwa jest teraz na wyciągnięcie ręki.

KONSULTACJE
 • 1 godzina w miesiącu na omówienie z prawnikiem nurtujących Cię problemów prawnych, dla Ciebie i Twojej najbliższej rodziny.
PISMA
 • Sporządzenie pisma, reklamacji lub odpowiedzi na otrzymane pismo/wezwanie/zobowiązanie- dotyczy spraw urzędowych (ZUS, Urząd Skarbowy, Gmina/Miasto), windykacyjnych, ubezpieczeniowych, sprzedaży internetowej i innych codziennych problemów.
ZNIŻKA
 • 30% zniżki na prowadzenie spraw sądowych, w tym cywilnych, administracyjnych, karnych, gospodarczych.
KONSULTACJE
 • Konsultacje z licencjonowanym Menedżerem Sportowym – 2 godziny w miesiącu na omówienie problemów dotyczących kariery i planów jej rozwoju.
 • Jednorazowa darmowa konsultacja ze specjalistami od kreowania wizerunku sportowców w sieci oraz poza nią.
PISMA
 • Konsultacje z Prawnikiem - 1 godzina w miesiącu pracy nad analizą przesłanej umowy sponsorskiej lub kontraktu z klubem.
ZNIŻKA
 • 25 % zniżki na usługi menedżerskie pośredników transakcyjnych PZPN współpracujących z Kancelarią.
KONSULTACJE
 • Konsultacje/porady prawne- 1 godzina w miesiącu.
PISMA
 • Sporządzenie 2 pism- wezwań do zapłaty lub odpowiedzi na wezwania skierowane do klienta, reklamacji, odpowiedzi na reklamacje, lub innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.
ZNIŻKA
 • 15% zniżki na usługi kancelarii.
KONSULTACJE
 • Konsultacje/porady prawne- 2 godziny w miesiącu.
PISMA
 • Sporządzenie 3 pism- wezwań do zapłaty lub odpowiedzi na wezwania skierowane do klienta, reklamacji, odpowiedzi na reklamacje, lub innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.
 • Przygotowanie 1 pozwu o zapłatę w postępowaniu uproszczonym z tytułu nieuregulowanej należności z faktury.
ZNIŻKA
 • 30% zniżki na usługi kancelarii.
KONSULTACJE
 • 10 godzin w miesiącu kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorcy obejmującej porady, konsultacje, reprezentację oraz przygotowywanie pism w postępowaniach sądowych i pozasądowych.
PISMA
 • 3 godziny w miesiącu obsługi doradczej- przez współpracujących z kancelarią specjalistów w zakresu kontaktów i transakcji międzynarodowych, tłumaczeń, optymalizacji rozwiązań biznesowych, wyceny nieruchomości, ubezpieczeń.
ZNIŻKA
 • 30% zniżki na usługi kancelarii.

Formy rozliczenia

Honorarium za usługi Kancelarii ustalane jest indywidualnie z Klientem po zapoznaniu się
przez Kancelarię ze zleconą sprawą.

Ryczałt

Obsługa podmiotów gospodarczych, prowadzenie sprawy w danej instancji, wykonanie określonych czynności.

Godzinowy

Dotyczy spraw, w których zakres pracy oraz czas zakończenia nie jest możliwy do ustalenia na ich początkowym etapie.

Success fee

Wynagrodzenie uzależnione od rezultatu sprawy (wygranej). Klient pierwotnie uiszcza ustaloną z Kancelarią stawkę, pozostałe wynagrodzenie determinowane jest końcowym rezultatem zakończonego sporu.